Polityka Prywatności

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stadion Śląski z siedzibą przy ulicy Reymonta 24/203, 40-029 Katowice.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez:
  • adres email sekretariat@stadionslaski.pl
  • telefonicznie pod numerem 32 479 70 00,
  • pisemnie na adres Stadion Śląski ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8).
 3. U Administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez:
  • email: iod@stadionslaski.pl
  • pisemnie na adres Stadion Śląski ul. Katowicka 10, 41-500 Chorzów (brama nr 8).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Drużynowych Mistrzostw Europy w szczególności poprzez:
  • nawiązanie kontaktu związanego z wysłanym zapytaniem;
  • sprzedaż biletów;
  • współpraca z wolontariuszami;
  • rejestracja mediów;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa np. o podatkach i o rachunkowości.
 5. Administrator będzie przekazywał dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją obowiązków i uprawnień wynikających z umowy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
 6. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunkowych) lub do momentu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda.
 7. W związku z przetwarzaniem o którym mowa wyżej, przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do treści danych osobowych,
  • prawo żądania ich sprostowania (korekty),
  • prawo usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  • prawo wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych.

OFICJALNI PARTNERZY

Partner Nadawczy

Oficjalny Dostawca

partner cyfrowy

Instytucje Publiczne

Partnerzy Narodowi

Partnerzy

Partnerzy medialni

Dostawcy

PL
PL EN
Skip to content